Pooki Palvelut Oy

Pooki Palvelut oy tarjoaa laadukasta ja luotettavaa työnohjausta, sekä asiantuntevaa organisaatiovalmennusta teollisuusyritysten, kaupan alan, sekä opetus- ja sosiaali-/terveysalan työntekijöille ja johdolle.

Työnohjaus ja valmennus painottuu Etelä-Karjalan, Kymeenlaakson, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon alueille. Pooki tarjoaa palveluita myös koko Suomen alueella etäyhteydellä.

Pooki eli tunnusmajakka on merimerkki, jota käytetään paikantamiseen. Tunnusmajakoita käytetään myös väyläohjaukseen.

Työnohjauksessa haetaan työhön reittiä, jota etenemällä voidaan välttää karikot ja vaaralliset kapeikot. Tälle väylälle työnohjausprosessissa löydetään yhdessä pookeja eli tunnusmajakoita ohjaamaan turvallista etenemistä sovittuihin päämääriin.

Pooki palveluttykkää tästä

Instagram has returned invalid data.